Vi sørger for lønnsberedskap i en sårbar tid!

Hvem skal sørge for at de ansatte får lønn dersom den lønnsansvarlige blir syk? Lønnskjøring krever mye fagkompetanse, og ikke hvem som helst kan overta denne rollen. Ved backup lønn står våre lønnspesialister klare til å rykke ut på kort varsel, slik at korrekt lønn kommer på konto til riktig tid.
2 minutter

Hvem skal sørge for at de ansatte får lønn dersom den lønnsansvarlige blir syk? Lønnskjøring krever mye fagkompetanse, og ikke hvem som helst kan overta denne rollen. Ved backup lønn står våre lønnspesialister klare til å rykke ut på kort varsel, slik at korrekt lønn kommer på konto til riktig tid.  

– Backup lønn kan sammenlignes med en forsikringsordning. Dersom kunden trenger bistand på lønn ved sykefravær, ferie eller nedbemanning, har vi et spesialistteam som kan kjøre lønnen umiddelbart. Mange lønnsavdelinger består av kun en eller få personer, og det er ofte vanskelig å finne en vikar som kan steppe inn på kort varsel ved sykdom eller ferier, sier Kari Holm, daglig leder i Proplan Regnskap.  

Backup lønn gir ekstra trygghet

Dersom den lønnsansvarlige i bedriften plutselig forsvinner, får mange bedrifter en stor utfordring med å få utbetalt lønn til sine ansatte. Med backup lønn vil lønnskjøringen bli personuavhengig, og du er sikret at dine ansatte alltid får korrekt lønn til avtalt tid.  

– Behovet er stort blant de bedriftene som er sårbare når det gjelder lønn. For dem er det en trygghet å vite at vi står klare til å bistå dersom noe uforutsett skulle skje. Tjenesten letter også arbeidshverdagen til dem som jobber på lønnsavdelingen da de kan være mer fleksible i forhold til ferieavvikling, sier Holm.  

Oppdaterte lønnsspesialister

Mange forstår seg på økonomi og regnskap, men lønn er et komplisert fagområde som veldig få behersker. Det er mye lover og regler å sette seg inn i, og en må hele tiden være oppdatert. – Å ha den fagkompetansen inhouse, og hele tiden være oppdatert på alle nye regler innenfor lønn kan være utfordrende. Å overlevere den spisskompetansen til en annen kollega i forbindelse med lønnskjøring, er nesten umulig. Vi i Proplan Regnskap har et dedikert lønnsteam bestående av erfarne lønnsspesialister som alltid er oppdatert på lover og regler.  

Beredskapsplan

Backup lønn har en fastpris på 10 000 kroner eller 20 000 kroner i året, avhengig av størrelsen på bedriften. I tillegg kommer timepris ved utrykning. Du bestemmer selv hvor lenge du har behov for bistanden, og tjenesten har ingen oppsigelsestid. Når avtalen er inngått, utarbeides det en beredskapsplan for å sikre sikre riktige tilganger og rutiner. For å lykkes med god lønnskjøring, er det viktig med tett og god dialog mellom kunde og Proplan Regnskap. 

– I løpet av en dag ute hos kunden, lærer vi oss alle rutiner og programmer rundt lønnskjøringen. Vi får også tilgang til systemer og annet som er nødvendig. Da er beredskapsplanen lagt, og vi kan rykke ut til kunden ved behov og kjøre lønn på vegne av kunden, sier Holm. En tilsvarende kartlegging gjøres en gang per år, slik at Proplan Regnskap alltid er oppdatert på alle endringer.  

Fornøyde kunder

I følge Holm har de mottatt gode tilbakemeldinger fra kunder som har benyttet seg av back up lønn.  

– Flere kunder har hatt sykmeldinger, og da har vi gått inn og håndtert lønnen for de. Mange benytter seg også av muligheten til å ringe en lønnspesialist dersom de lurer på noe. Å ha en sparringspartner som alltid er oppdatert er verdifullt, avslutter hun.  

Høres dette ut som noe for deg og din bedrift?

Kontakt oss for et tilbud og kartlegging. 

Designet og utviklet av adsign idèutvikling